03/03/2021

Projekt “Umiem pływać” rusza od marca!

Miło nam poinformować, że Gmina Głuszyca uzyskała dofinansowanie w wysokości 9.700 zł  na realizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

Miejscem realizacji zadania będzie kryta pływalnia Delfinek przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy. Pływalnia  posiada niezbędne urządzenia i pomoce służące do nauki pływania oraz kadrę instruktorską. Projekt będzie obejmował dzieci uczęszczające do klas I-III Szkół Podstawowych nr 2 i  3 w Głuszycy. Podejmowane w ramach zadania zajęcia mają polegać na opanowaniu podstawowych umiejętności z zakresu nauki pływania, podniesieniu ogólnej sprawności fizycznej oraz korygowaniu wad postawy ciała. Realizacja projektu „Umiem Pływać” w formie zajęć sportowych realizowana będzie od 1 marca do 14 czerwca 2019 roku.

Na realizację zadania przeznaczono środki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2019 roku (w zakresie zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” oraz zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej) na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2019 r.

źródło: UM Głuszyca

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.