03/03/2021

Koszykówka: Rozpoczęcie i organizacja sezonu 2020/2021

Polski Związek Koszykówki informuje, że w dniu 15 maja 2020 odbyło się posiedzenie Zarządu PZKosz, na którym podjęto wstępne decyzje dotyczące rozpoczęcia i organizacji sezonu 2020/2021.

W załączeniu przekazujemy Państwu przyjęty przez Zarząd Regulamin Licencji Okresowej Klubu na sezon 2020/2021, wraz z załącznikami. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i zgłaszanie drużyn do rozgrywek zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

W szczególności Polski Związek Koszykówki prosi o przesłanie do dnia 1 lipca 2020 roku upoważnień do reprezentowania klubu (zał. Nr 2 do RWS) oraz wstępnych zgłoszeń do rozgrywek w nowym sezonie (zał. Nr 01), co pozwoli na sprawne ich przygotowanie.

Jednocześnie Zarząd Polskiego Związku Koszykówki jest w stałym kontakcie z przedstawicielami Ministerstwa Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia co do oceny ryzyka i możliwości organizacji rozgrywek w nadchodzącym sezonie. Stąd też przesłanie załączonego regulaminu prosimy traktować jako ważny krok na drodze do powrotu profesjonalnego uprawiania sportu. W najbliższym czasie Wydział Rozgrywek PZKosz będzie Państwu przesyłał szczegółowe informacje w przedmiotowych kwestiach. Jednocześnie pracownicy Wydziału Rozgrywek a także członkowie Zarządu PZKosz są do Państwa dyspozycji (telefonicznie bądź mailowo) w przypadku szczegółowych pytań’.

źródło: Polski Związek Koszykówki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.