27/01/2021

Ponad 5,5 milionów złotych na sport w 2021 roku!

Miniony rok był dla nas szczególny. Zdrowotna sytuacja sprawiła, że bardzo mocno ucierpiał sport. Sponsorzy wycofywali swoje wsparcie. W wielu miastach w Polsce upadały kluby. Na szczęście Wałbrzych okazał się stosunkowo odporny na zaistniałe problemy. 

Dzięki wsparciu magistratu udało się utrzymać w mieście stan z początku poprzedniego roku. Wsparcie na sport w zeszłym roku wyniosło  niespełna 3 miliony złotych. Największa część z tej puli poszła na szkolenie dzieci i młodzieży (919 028,0 PLN). Na drugim miejscu były dotacje na rozwój sportu (529 500,00 PLN). Pozostałą część pieniędzy rozdzielono w miarę zapotrzebowania na promocję klubów imprezy sportowe czy utrzymanie obiektów sportowych. W roku 2020 miasto po raz pierwszy przeznaczyło też 10 tysięcy złotych na sport osób niepełnosprawnych.

– Przedstawiciele klubów często prosili o pomoc, argumentując prośby faktem, że jeśli tej pomocy nie otrzymają, będą musieli zawiesić działalność. I ja to bardzo dobrze rozumiem. Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Cieszę, że poza piłkarską drużyną kobiet, którą rozwiązała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, nie upadł żaden klubmówił prezydent Roman Szełemej.

Wydatki na sport są zawsze ważną częścią życia finansowego samorządów. Wałbrzych w 2021 roku, na ten cel przeznaczył kwotę 5 555 000,00 złotych.

– Ten rok będzie inny. Wszystkie zapowiedzi wskazują, że już pod koniec kwietnia będziemy mogli organizować imprezy z dużą liczbą uczestników. Z tego powodu wydatki na organizację takich przedsięwzięć, także będą wynosić dużo więcej. Zwiększyliśmy również dotację na sport osób niepełnosprawnych, stypendia i nagrody sportowe oraz utrzymanie obiektów sportowych – tłumaczyła wiceprezydent Sylwia Bielawska.

– Utrzymanie obiektów sportowych, nawet jak nic się na nich nie dzieje, jest zawsze bardzo kosztowne. Obecnie Aqua Zdrój nie zarabia na siebie, ale utrzymać obiekt musimy. Każdy, kto zna się na obsłudze basenów, wie, że często nawet nie można spuścić wody, bo konstrukcja niecki w wielu miejscach może się rozszczelnić. Nie można wyłączyć aparatury do uzdatniania wody, bo natychmiast zrobi nam się w basenie bajoro – dodaje prezydent.

PLANOWANE WYDATKI NA SPORT W 2021 ROKU

  • Dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży – 1 000 000,00 PLN
  • Dotacje na rozwój sportu – 850 000,00 PLN
  • Dotacja na sport niepełnosprawnych – 30 000,00 PLN
  • Dotacje dla klubów na promocję przez sport – 700 000,00 PLN
  • Stypendia i nagrody sportowe – 445 000,00 PLN
  • Bieżąca działalność i pozakonkursowe wsparcie klubów i programów sportowych – 25 000,00 PLN
  • Imprezy sportowe – 1 300 000,00 PLN
  • Utrzymanie obiektów sportowych – 1 205 000,00 PLN

RAZEM – 5 555 000,00 PLN

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.