27/02/2021

W hotelu Maria odbyło się ostatnie w historii posiedzenie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu. Na zjeździe pojawiły się 92 osoby, które przy aprobacie ponad 2/3 delegatów, zlikwidowały OZPN Wałbrzych.

OZPN przez niektórych żartobliwie nazywany „O Znowu Panowie Narozrabiali” przestał istnieć. W jego miejsce powołano Podokręg Piłki Nożne Wałbrzych. Swoją drogą ciekawe, jakiego przydomka doczeka się PPN.

Podczas zebrania nikomu jednak do śmiechu nie było. W sprawozdaniu finansowym przedstawiono, że na koniec grudnia 2019 roku, w kasie Okręgu Piłkarskiego zostało około 11 tysięcy złotych. Poruszone środowisko piłkarskie wyjątkowo ochoczo komentowało zaistniałą sytuację. Zarzucano władzom, że podczas swojej pracy dla OZPN, nie zadbano o lepszą kondycję finansową związku.

Jednym z argumentów, jaki padał, było stwierdzenie, że mniejsza liczba zespołów powinna skutkować większą sumą w kasie. Pytano, gdzie są pieniądze. Klarownych odpowiedzi na to pytanie jednak już nikt nie otrzymał. Oficjalnie PPN dopiero zaczyna pracę. Trudno określić czy takie przekształcenie pozwoli na lepszą kontrolę i podział finansów, zapewni odpowiednią pracę sędziów, szkolenia. Zwolennicy się cieszą. Przeciwnicy raczej siedzą cicho. Czas pokaże czy nowe rozwiązanie okaże się lepsze.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.