26/02/2021

COViD-19: Jedlina otwiera obiekty sportowe

Po wielu tygodniach wyłączenia obiektów sportowych z funkcjonowania Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju przygotowało się na udostępnienie administrowanych przez siebie obiektów. Wdrożono wszelkie procedury bezpieczeństwa, a szczegółowe instrukcje są wskazane w załączonej informacji.

Warunki korzystania z obiektu sportowego w okresie trwania pandemii koronawirusa. Od 4 maja br. na udostępnionych obiektach  infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, przy zachowaniu limitów uczestników oraz zasad bezpieczeństwa, obowiązuje:
  • zachowanie dystansu społecznego
  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy)
  • ograniczona liczba osób – maksymalnie 6 osób oraz 1 trener
  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt)
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC)
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu
  • 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami korzystających

źródło: UM Jedlina Zdrój

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.