Sportowy Wałbrzych

JEDYNY TAKI PORTAL W MIEŚCIE

Air Rataj wylądował bez podwozia i mecz powtórzony

Demolka

Biorąc pod uwagę w jakich okolicznościach zakończył się mecz nr 3 ćwierćfinałowych zmagań pomiędzy Politechniką Opolską a Górnikiem Trans.eu Wałbrzych. Wielu z nas zastanawiało się dlaczego nie zastosowano przepisu o walkowerze.

Jakiś czas temu tak właśnie sędziowie zinterpretowaliby dane wydarzenie. Tym razem jednak w myśl przepisów, nie mogli przedłużać przerwy w grze niż 60 minut. Dodatkowo w związku z nowym regulaminem gry, zastosowano się do przepisu z paragrafu 9, podpunktów 9.7 i 9.8, które stanowią że:

9. ORGANIZACJA MECZÓW

9.7

Mecz przerwany powinien zostać dokończony w innym terminie. Jednak jeśli warunki, w których mogłoby się odbyć dokończenie meczu, uniemożliwiałyby odtworzenie sytuacji, w jakiej był pierwotnie rozgrywany, Wydział Rozgrywek PZKosz może podjąć decyzję o ponownym rozegraniu meczu od początku.

9.8

Koszty ponownego rozegrania meczu nierozegranego w terminie z powodów braków w wyposażeniu lub bezpieczeństwa ponosi klub-organizator meczu, chyba, że Wydział Rozgrywek PZKosz postanowi inaczej. Koszty ponownego rozegrania meczu nierozegranego w terminie z innych powodów, ponosi klub, który spowodował tę sytuację, chyba, że Wydział Rozgrywek PZKosz postanowi inaczej. Koszty ponownego rozegrania meczu nierozegranego z powodu braku sędziów ponosi PZKosz.


Możliwe więc były jedynie dwa scenariusze. Dokończenie meczu od momentu przerwania lub rozegrania go od stanu 0:0. Wybrano drugą formę, choć korzystniejsza dla Górnika byłaby zapewne wersja z dokończeniem spotkania.

Air Rataj wylądował bez podwozia i mecz powtórzony