Sportowy Wałbrzych

JEDYNY TAKI PORTAL W MIEŚCIE

Nie będzie modernizacji stadionu

Stadion Górnika Wałbrzych na dzień 20 czerwca 2023, fot. Jakub Zima

Po długim oczekiwaniu na decyzje władz miasta, otrzymaliśmy oświadczenie, z którego jasno wynika, że stadion na Nowym Mieście nie będzie modernizowany.

  The Vanoss Crew Draws Bad “SKETCHES”

Szanowani Państwo, w dniu 16 czerwca unieważnione zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego “Nowe Miasto” przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu – I etap”.

W postępowaniu złożono dwie oferty na kwoty 62,1 mln zł i 79,7 mln zł. Obie te oferty zdecydowanie przekraczają środki, jakie miasto planowało przeznaczyć na sfinansowanie przebudowy stadionu.

Ponadto, z przeprowadzonej analizy wynika, że obie te oferty są zdecydowanie wyższe niż koszty przebudowy (modernizacji) podobnych obiektów na terenie Polski. Władze miasta są zdeterminowane, aby obiekt ten został zmodernizowany w jak najszybszym terminie, ale koszt tego remontu musi odpowiadać aktualnej sytuacji rynkowej.

W związku z powyższym władze miasta podjęły decyzję o powtórzeniu postępowania w identycznym zakresie. Przetarg zostanie ogłoszony niezwłocznie, w ciągu najbliższych dni, po uzyskaniu zgody BGK na wydłużenie promesy finansowania inwestycji.