Sportowy Wałbrzych

JEDYNY TAKI PORTAL W MIEŚCIE

Zdrój po wyborach Zarządu

Po zakończeniu kadencji, w klubie z Jedliny Zdrój wybrano Zarząd na kolejny sezon.

  SP 50 Wrocław wygrywa finał dolnośląski
W dniu dzisiejszym, to jest we wtorek, 27 czerwca 2023 roku w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Piastowskiej 13 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Klubu Sportowego Zdrój z siedzibą w Jedlinie-Zdroju.
Na wstępie Prezes Jacek Żmuda przedstawił sprawozdanie z czteroletniej kadencji zarządu klubu, zakończonej mistrzostwem Klasy Okręgowej, będącym największym sukcesem w 15-letniej historii klubu. Omówiono również sytuację Akademii Piłkarskiej naszego klubu, w którym trenuje już ponad osiemdziesięcioro dzieci w różnych kategoriach wiekowych, oraz sytuację finansową Stowarzyszenia i możliwości rozwoju infrastruktury pod kątem możliwości gry na wyższym szczeblu.
Następnie zgłoszono kandydatów do nowego zarządu. Prezesem ponownie został Jacek Żmuda, którego kandydatura została poparta głosami wszystkich Członków Walnego Zgromadzenia. W skład zarządu weszli także Sławomir Łysień jako Wiceprezes, Daniel Górnicki jako Skarbnik, Michał Marczak jako Sekretarz, oraz Łukasz Rutowicz jako Członek Zarządu. Serdecznie gratulujemy.

 

P