Sportowy Wałbrzych

JEDYNY TAKI PORTAL W MIEŚCIE

Przed nami Mistrzostwa w Świebodzicach

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Otwartych Mistrzostwach Świebodzic w Szachach Szybkich.

  This EYstreem Prison Took 100 Days to Escape…

Poniżej szczegóły dotyczące zawodów.

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Obywatelskie Świebodzice
Wałbrzyski Klub Szachowy HETMAN WAŁBRZYCH
MIEJSCE ZAWODÓW:
Miejski Dom Kultury, 58-160 Świebodzice ul.Wolnosci 13,
TERMIN:
14 stycznia 2024r., niedziela
PROGRAM ZAWODÓW:
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.
I runda – początek godz. 10:00.
Zakończenie turnieju około 14:00.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Turniej otwarty dla wszystkich.
WPISOWE:
50 PLN płatne na konto Klubu (14 1600 1462 1820 4660 9000 0001) do dnia 24 marca 2023r. W tytule proszę podać: „Imię i nazwisko zawodnika – Świebodzice”.
W dniu zawodów płatność gotówką wynosi 70 zł. Prosimy o odliczoną kwotę.
ZGŁOSZENIA:
– formularze online na stronie: www.chessarbiter.com
– SMS: 604 514 545, e-mail: hetman@szachy.walbrzych.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia oraz grupę startową),
– lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.
SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej grany tempem 10’+5’, system szwajcarski, 7-9 rund. Turniej zgłoszony do FIDE.
SĘDZIOWANIE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 5 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.
NAGRODY:
Nagrody:
1 miejsce – 400 PLN
2 miejsce – 300 PLN
3 miejsce – 200 PLN
Junior do lat 15:
1 miejsce – 200 PLN
2 miejsce – 150 PLN
3 miejsce -100 PLN
Powyższe nagrody nie są łączone,
Słodkości dla wszystkich juniorów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Liczba miejsc ograniczona jest do 70 osób – decyduje kolejność wpłaty wpisowego. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN i Stowarzyszenia.