Sportowy Wałbrzych

JEDYNY TAKI PORTAL W MIEŚCIE

Boisko w Sierpnicy już po remoncie

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania „Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca. Zakres prac obejmował między innymi przygotowanie terenu, wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką, montaż piłkochwytów, dostawę i montaż bramek do gry w piłkę nożną, dostawę i montaż siedzisk, montaż dwóch lamp solarnych.

  Pomóżmy Bartkowi wrócić do zdrowia!

Warto wspomnieć, że projekt był współfinansowany z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Otrzymane dofinansowanie przez Gminę Głuszyca wyniosło 30 tysięcy złotych. Dzięki temu wszystkie sołectwa na terenie Gminy Głuszyca, tj.: Sierpnica, Kolce Głuszyca Górna, Grzmiąca i Łomnica posiadają nowoczesne boiska sportowe.

Warto również podkreślić, że budowa boisk na terenach wiejskich umożliwia dzieciom i młodzieży uprawianie sportu w godzinach popołudniowych oraz podczas dni wolnych i wakacji, co stanowi alternatywę dla popularnego wśród młodzieży spędzania wolnego czasu wyłącznie przy grach komputerowych i na portalach społecznościowych. Boiska w każdym z sołectw znajdują się w dogodnych lokalizacjach, a wraz z istniejącymi placami zabaw oraz siłowniami zewnętrznymi wybudowanymi ze środków funduszu sołeckiego stanowią małe kompleksy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

Jednym z priorytetów głuszyckiego samorządu jest podniesienie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży poprzez stworzenie dogodnych warunków do uprawiania sportu na świeżym powietrzu, dlatego też celem kompleksowego projektu realizowanego przez Gminę Głuszyca od roku 2015 było stworzenie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, jednakowej we wszystkich sołectwach– dodaje Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Red./GG

Fot.GG

źródło: 30minut.pl

P